Xổ số Power 6/55  Thứ năm  14-10-2021

 • 09
 • 21
 • 24
 • 30
 • 41
 • 44
 • 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 74.329.390.200
Jackpot 2 0 4.580.090.300
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Xổ số Power 6/55  Thứ Ba  12-10-2021

 • 14
 • 17
 • 31
 • 33
 • 42
 • 50
 • 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 71.577.732.450
Jackpot 2 0 4.274.350.550
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000
Bình luận